ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rs. 1,600.00
1 سال
Rs. 1,600.00
1 سال
Rs. 1,600.00
1 سال
.net hot!
Rs. 1,885.00
1 سال
Rs. 1,885.00
1 سال
Rs. 1,885.00
1 سال
.info hot!
Rs. 1,900.00
1 سال
Rs. 1,900.00
1 سال
Rs. 1,900.00
1 سال
.biz hot!
Rs. 2,200.00
1 سال
Rs. 2,200.00
1 سال
Rs. 2,200.00
1 سال
.me new!
Rs. 3,100.00
1 سال
Rs. 3,100.00
1 سال
Rs. 3,100.00
1 سال
.org hot!
Rs. 2,000.00
1 سال
Rs. 2,000.00
1 سال
Rs. 2,000.00
1 سال
.asia new!
Rs. 2,100.00
1 سال
Rs. 2,100.00
1 سال
Rs. 2,100.00
1 سال
.co hot!
Rs. 4,000.00
1 سال
Rs. 4,000.00
1 سال
Rs. 4,000.00
1 سال
.store hot!
Rs. 6,500.00
1 سال
Rs. 6,500.00
1 سال
Rs. 6,500.00
1 سال
.business new!
Rs. 2,700.00
1 سال
Rs. 2,700.00
1 سال
Rs. 2,700.00
1 سال
.com.pk new!
Rs. 2,000.00
1 سال
Rs. 2,000.00
1 سال
Rs. 2,000.00
1 سال
.pk new!
Rs. 2,000.00
1 سال
Rs. 2,000.00
1 سال
Rs. 2,000.00
1 سال
.us hot!
Rs. 1,600.00
1 سال
Rs. 1,600.00
1 سال
Rs. 1,600.00
1 سال
.associates new!
Rs. 4,000.00
1 سال
Rs. 4,000.00
1 سال
Rs. 4,000.00
1 سال
.host hot!
Rs. 10,450.00
1 سال
Rs. 10,450.00
1 سال
Rs. 10,450.00
1 سال
.hosting new!
Rs. 50,000.00
1 سال
Rs. 50,000.00
1 سال
Rs. 50,000.00
1 سال
.io new!
Rs. 5,500.00
1 سال
Rs. 5,500.00
1 سال
Rs. 5,500.00
1 سال
.industries new!
Rs. 4,200.00
1 سال
Rs. 4,200.00
1 سال
Rs. 4,200.00
1 سال
.top sale!
Rs. 500.00
1 سال
Rs. 1,160.00
1 سال
Rs. 1,160.00
1 سال
.club sale!
Rs. 400.00
1 سال
Rs. 1,160.00
1 سال
Rs. 1,160.00
1 سال
.xyz new!
Rs. 300.00
1 سال
Rs. 1,450.00
1 سال
Rs. 1,450.00
1 سال
.online new!
Rs. 1,000.00
1 سال
Rs. 4,200.00
1 سال
Rs. 4,200.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains